Brf Glasbruket 3

Samfällighetsföreningen/GA

Buteljens samfällighetsförening består av representanter från Brf Glasbruket 1, Brf Glasbruket 2 och Brf Glasbruket 3. Möten hålls regelbundet för att hantera frågor som rör våra gemensamma utrymmen.

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

  • Tony Rahm (Brf 3)
  • Daniel Marchetti (Brf 3)
  • Stefan Andersson (Brf 2)
  • Anders Andréasson (Brf 2)
  • Jonas Stålgard (Brf 1)
  • Margareta Enbom (Brf 1)
  • Adjungerad: Birgitta Lindström (Brf 3)

 

Garage

Du som har en eller flera garageplatser ska ha ett P-tillstånd i rutan som berättar att du betalar för platsen/platserna. Dessa hanteras av Daniel Marchetti, Rosengrens gata 29, Tel. 073-504 05 69.


Cyklar

Det är inte tillåtet att parkera cyklar i garaget på platser som är avsedda för bilar. Cykelställ i särskilda utrymmen som ska användas. Det finns även cykelställ utanför huset och på gården mellan husen. Är du rädd om din cykel och vill ha den inlåst, är förrådet en lämplig plats.