Brf Glasbruket 3

Samfällighetsföreningen/GA

Buteljens samfällighetsförening består av representanter från Brf Glasbruket 1, Brf Glasbruket 2 och Brf Glasbruket 3. Möten hålls regelbundet för att hantera frågor som rör våra gemensamma utrymmen.

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

  • Tony Rahm, ordförande ord. ledamot (Brf 3)
  • Maria Nordblad Stålgard, sekreterare ord. ledamot (Brf 1)
  • Anders Andréasson, kassör ord. ledamot (Brf 2)
  • Gunilla Fäldt, suppleant (Brf 2)
  • Daniel Marchetti, suppleant (Brf 3)
  • Adjungerad: Birgitta Lindström (Brf 3)