Brf Glasbruket 3

Markis, balkong, staket, klinker

För att få lov att sätta upp markiser, glasa in eller klä in balkongerna, bygga staket till uteplatserna samt lägga klinker måste en ansökan lämnas in till styrelsen som godkänner/avslår denna. Några undantag från de regler som beskrivs nedan kommer inte att beviljas. Ifylld blankett för ansökan fylls i och lämnas till styrelsen i postboxen på Barlastgatan 51, märkt ”Styrelsen”.

Notera bostadsrättshavarens ansvar gentemot föreningen som det uttrycks i ansökan. Det är inte tillåtet att borra i balkongernas golv. Anledningen är att det kan rinna ner vatten där det är borrat som sen fryser vilket kan leda till att betongen sprängs.

 

Markiser

 • Tyget ska vara Sandatex 407/94, ett grått lite spräckligt tyg.
 • Kåpan ska vara i samma grå nyans som fönsterbågarna, RAL 9006 silvergrå.• Krav på vind-, skak- samt motorstyrt.
 • Ingen kappa.
 • Eget val mellan de olika modeller av upphängningsanordning som rekommenderas, bara tyg och färg på kåpa är samma - allt beroende på våning, utsatthet och ekonomi.
 • Kontakta leverantören Skånsk Fönstermiljö för mått och offert:
  Johan Bengtsson, tel. 0704-16 96 80, e-post johan.bengtsson@skanskfonstermiljo.se

 

Balkonginklädnad

 • Tyget ska vara Sandatex 407/94, ett grått lite spräckligt tyg.
 • Monteras så långt möjligt innanför med balkongribborna synliga utvändigt
 • Mät noggrant mellan övre och undre ribban för att tyget ska få plats
 • Fäst noggrant och byt ut fästen vid behov så att inte tyget fladdrar
 • Finns att beställa på t ex www.dittsolskydd.se

 

Balkonginglasning

 • Lumon inglasning, läs mer och se bilder på www.lumon.se
 • Kontakta leverantören Prefil AB för mått och offert:
  Susanne Åhström, tel. 0790-74 45 33, e-post susanne.ahstrom@prefil.se
 • Om solskyddsgardiner från Lumon beställs i samband med inglasningen ska det vara i någon av färgerna "Genomskinlig grå" eller "Ogenomskinlig grå", så det matchar med redan inglasade balkonger.
 • I övrigt när det gäller persienner och gardiner på de inglasade balkongerna välj vita och grå nyanser som harmonierar med färgerna på vår fasad och balkongräcken.
 • För råd kring underhåll av din inglasade balkong se dokument nedan.

 

Klinkers

 • Keradur/Technica 296x296x8,5 mm – Matt (Höganäs Kakel)
 • Välj mellan färgerna nedan. Prover finns att låna om du kontaktar styrelsen.

  Keradur Technica

 

Staket

 • Ritning för staketen på uteplatserna finns framtagen av Tema Arkitekter och är gemensam för föreningarna Brf Glasbruket 1, 2 och 3. Se dokument nedan”Staket_glasbrukskajen_111102”, där mått och träslag framgår.
 • Respektive bostadsrättsinnehavare anlitar själv snickare och ansvarar för att arbetet är fackmannamässigt utfört.
 • Staketet ska sättas inom det skötselområde som respektive bostadsrätt har och ej utanför detta. Respektive bostadsrättsinnehavare är också ansvarig för fortsatt skötsel och underhåll av staketet, det åligger således inte föreningen att underhålla detta.
 

Blankett för ansökan finns att ladda hem nedan. Den fylls i och lämnas till styrelsen i postboxen på Barlastgatan 51, märkt ”Styrelsen”.