Brf Glasbruket 3

Medlemsinformation

Medlemsinformation, september 2022

Utskickat per mejl/post till alla medlemmar den 22/9


Bästa medlem och granne!

Här är aktuell information till alla medlemmar i vår förening. Först en kort redogörelse från vår kassör Leif, om den ekonomiska situationen.

Vi är glada över att vi i vår förening har en god ekonomi sedan många år tillbaka, men det har väl inte undgått någon att ekonomin i världen har förändrats ganska dramatiskt jämfört med för ett år sedan. Inflationen är plötsligt den högsta på flera decennier, energipriserna rusar och räntorna stiger. Detta påverkar givetvis även oss.

Elpriserna har stigit från 2,05 per KWh i augusti 2021, till 5,10 för motsvarande period i år. Snittet för de tre senaste månaderna är 3,69 per KWh. Det är detta pris som debiteras för den egna förbrukningen till respektive lägenhet för perioden juni-augusti. I nuläget har vi dessvärre inte någon möjlighet att följa elpriset och den egna förbrukningen löpande. Vi kommer därför att lägga ut information på vår hemsida, runt den 15:e varje månad med start i oktober, där vi anger snittpriset per kWh för föregående månad.

Föreningen har ett lån som förfaller under våren 2023. Det är på 12 miljoner med en fast ränta på 3,42%. En räntesats som har ansetts vara mycket hög. Vi hade räknat med att kunna förnya det lånet till en betydligt lägre ränta, men med dagens ränteläge kan vi inte längre räkna med lägre ränta och därmed försvinner en tidigare beräknad kostnadsbesparing.

Det har förts diskussioner om månadsavgifterna, men när vi ser framåt är vår bedömning att vi ska klara av kostnadsökningarna utan att behöva höja dessa. På årsmötet i våras kom förslag om att eventuellt slopa en månadsbetalning, men med tanke på den nya ekonomiska situationen, har styrelsen svårt att se den möjligheten. Vi följer utvecklingen i allmänhet och givetvis med fokus på föreningens ekonomi. Sammanfattningsvis beräknar styrelsen att vi kan behålla månadsavgifterna på nuvarande nivå, även under 2023.

Övriga punkter:

  • Underhåll av träpanel. Några av lägenheterna har balkonger/terrasser i ett väderstreck där träpanelerna är mer utsatta, framför allt de som inte är inglasade och ligger i söderläge. Styrelsen har beslutat att anlita Anders (Handyman) för att olja in dessa och Birgitta går runt för att stämma av behovet i respektive lägenhet. Skötsel av övriga träpaneler kommer läggas in i den underhållsplan som vi håller på att ta fram. Vill någon själv olja in går det bra att kontakta Birgitta som har träolja och penslar i förrådet.
  • Underhåll av plåt vid entréerna. Vi har också noterat att partierna med målad plåt vid våra entréer är blekta, slitna och i vissa fall rostat. Detta står också på listan över jobb som ska utföras.
  • Garageplatser finns att hyra för 750 kr/mån. Då vi har några nya medlemmar i föreningen vill vi påminna om garageplatserna. I vår förening tillhör det en garageplats till varje lägenhet, men då inte alla nyttjar dessa finns det ett antal lediga som kan hyras som en extra plats vid behov. Det är i så fall ett avtal med kortare uppsägningstid (1 mån). Hyran är 750 kr/mån vilket är lågt jämfört med andra föreningar i området. Hör av dig om intresse finns!
  • Ommålning av garaget. GA har gett Anders (Handyman) uppdrag att måla om inne i garaget, vilket kommer att ske under hösten. En stor fördel med att Anders tar detta är att vi inte behöver utrymma hela garaget under någon längre tid. Vi kommer ut med fler detaljer då det är dags, via mejl och anslag i porten/garaget.

 

Lite om vad som händer i vårt närområde:

Skanska Brf Ankaret. Nu är det dags den sista tomten i Limhamns Sjöstad att bli bebyggd. Skanska Bostad har börjat ta in intresseanmälningar på sitt projekt Ankaret som ligger på andra sidan Barlastgatan från vår fastighet. Enligt planen ska säljstart hållas i vinter och inflyttning ske från december 2024. Det finns tyvärr ännu inga bilder eller gestaltning över husen och lägenheterna.

ICA Supermarket Limhamns Sjöstad. Vår efterlängtade ICA-butik vid Geijersgatan börjar ta form och planerar att öppna i november, lagom till julhandeln detta år.

Limhamns Kött & Vilt. Ny butik och servering öppnas i den tidigare skeppshandeln på Strandgatan 17 (bredvid Fiskrökeriet). Det blir en fin komplettering till området runt Fiskehamnen/Dragörkajen. Invigning sker helgen den 30 sept-1 okt så håll utkik efter erbjudanden!

Har du frågor är du som alltid välkommen att höra av dig.

 

Med varma hälsningar,

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Tony, Kerstin, Leif, Christine, Birgitta, Ulf, Ann-Marie, Johan och Maria