Brf Glasbruket 3

Medlemsinformation

Medlemsinformation, augusti 2020


Hej medlemmar och grannar!

Här är information om det arbete som just nu pågår i föreningen.
Som alltid är du välkommen att höra av dig med frågor.

 

Årsstämman i juni

Årsredovisningen som varit utsänd till alla medlemmar godkändes. Föreningens ekonomi är stabil med en god kassa. Styrelsens målsättning är att succesivt minska förenings lån per kvm som idag är ca 9 000 kr/kvm. Några avgiftshöjningar är inte planerade kommande år.

Den nya styrelsen består av: ordförande Tony Rahm, vice ordförande Kerstin Ruge, kassör Leif Erixson, sekreterare Christine Dalman, ledamot Stig Granberg, suppleant Ann-Marie Ekman, suppleant Maria Jacobsson Ekberg, suppleant Ulf Engren och suppleant Birgitta Lindström.

Elsa Hansson har valt att lämna styrelsearbetet efter många år. Vi vill passa på att tacka Elsa för hennes engagemang och arbetsinsatser som varit många, breda och ovärderliga för föreningen.

Ventilation

Ventilationen är justerad i alla lägenheter. Det visade sig att de mindre lägenheterna har haft i princip samma luftflöde som de större och därför har upplevts som kalla. JM har bekostat och utfört enligt myndighetskrav en OVK- besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll) och som ska utföras var 6:e år. Du hittar senaste ”godkännandet” på anslagstavlan i din trappuppgång.

Värme

Styrelsen gick i vintras ut med en enkät till alla medlemmar där vi frågade om ni fortfarande upplevde, trots ventilationsåtgärderna, det fortsatt kallt i lägenheten. De som tyckte det var kallt, fick temperaturen loggad. Ett par lägenheter hade fel på radiatorerna och har fått dessa justerade av JM. Övriga lägenheter höll en temperatur på över 21 grader, vilket är i paritet med gällande norm.

Fasadbytet

Fasadplattorna är utbytta och arbetet är klart och godkänt. Det kvarstår vissa arbeten på innergården där gräsmattan blivit ojämn efter det att liften som användes vid fasadarbetet kört ner gräset. Detta kommer att åtgärdas under hösten.

Hissar

Det pågår ett arbete för att få garantipunkter utförda av Schindler som levererat hissarna. Vi har sedan juli bytt hissoperatör av driften/underhåll av hissarna.

Vatten/avlopp

Alla golvbrunnar har bytts ut till en med back-ventil. För att förhindra stopp i avloppen har alla toalettstolar blivit omställda från snålspolande till fullspolande.

Garagenedfart

Fortfarande problem med intrång av vatten vid högt vattenstånd i Öresund. Fortsatt utredning pågår.

Gemensam elmätare och abonnemang

Nu är installationen komplett och mätningen har startat. Avsikten är att debitering kommer att ske var tredje månad. Den första avläsningen är planerad till den 31 augusti. Kostnaden för elen från den 25/5, då installationen gjordes, och fram till 31/8 kommer att debiteras på oktoberhyran, vilken ska betalas den 30 september. Även debitering av varmvattnet kommer ske på samma sätt, men med en månads förskjutning. Nästkommande avläsning för varmvattnet blir också den 31 augusti, men den debiteras på novemberhyran, som ska betalas den 31 oktober. Sedan fortsätter det med samma tre månaders intervall.  

Priset är 1,90 kronor/kWh. I priset ingår alla fasta avgifter. Priset täcker både kostnaden för själva förbrukningen och kostnaden för överföringen, den del som EON tidigare har fakturerat.

 

Önskar dig en fortsatt glad sommar! 

 

Hjärtliga hälsningar,

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Tony, Kerstin, Leif, Christine, Stig, Birgitta, Ulf, Ann-Marie och Maria