Brf Glasbruket 3

Medlemsinformation

Medlemsinformation, mars 2020


Hej medlemmar och grannar!

Här är information om det arbete som just nu pågår i föreningen.
Som alltid är du välkommen att höra av dig med frågor.

Årsmöte tisdagen den 28 april

Årsstämma för Brf Glasbruket 3 kommer att hållas tisdagen den 28 april, kl. 18.00. Notera dagen i din kalender så återkommer vi med en kallelse och dagordning

Gemensam elmätare och abonnemang

Installation av en gemensam elmätare kommer att göras i början av april. Allt arbete sker i vår undercentral och ingen behöver komma in i din lägenhet.

  1. I första steget installeras en ny elcentral i källaren och vid detta tillfälle behöver elen stängas av för hela fastigheten mellan ca 8-16.
  2. Sedan görs inkoppling av de nya mätarna till respektive lägenhet och då kommer elen att behöva vara avstängd ca en halv dag per trappuppgång.

Vi kommer ut med mer detaljerad information med tider och schema då vi närmar oss och sätter även upp lappar i trapphusen.

Ett gemensamt el-abonnemang är också tecknat för föreningen och den nya leverantören ser också till att ditt enskilda avtal avslutas. Du behöver alltså inte göra något själv. Då allt är installerat och klart kommer du att debiteras din individuella förbrukning, kvartalsvis efter avläsning. Kostnaden kommer på avin tillsammans med månadsavgiften till föreningen.

Brandgatan Rosengrens gata/Glasbrukskajen

Farthinder och skyltar är på plats som vi meddelade i december. Tyvärr har trafiken medfört att där bildats stora hål i marken som är gruslagd. Vi försöker påskynda beslut om stenläggning av gatan men behöver komma överens om leverantör och fördelning av kostnader mellan föreningarna Brf Glasbruket 1 och 3 samt Brf Skeppsklockan och Brf Galjonen.

Handikappanpassade trösklar

Vi har fått lagt plåtar vid alla trösklar i entréerna och i dörrarna till garaget. Detta för att det ska vara lättare att ta sig över med t ex rullator, rullstol eller vagnar. Observera att inte köra över med för tungt lastad magasinkärra, då plåtarna kan vika sig.

Godkänd OVK-besiktning

Efter ombesiktningen i vissa lägenheter, har vi nu ett godkänt besiktningsprotokoll för Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Certifikatet är uppsatt på anslagstavlorna i alla trapphus. Ny besiktning behöver inte göras förrän år 2025.

 

Hjärtliga hälsningar,

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Tony, Kerstin, Leif, Elsa, Stig, Birgitta, Ulf, Ann-Marie och Maria