Brf Glasbruket 3

Medlemsinformation

Medlemsinformation, november 2021

Utskickat per mejl till alla medlemmar den 15/11


Hej medlem och granne!

Här är den senaste informationen med en uppdatering på arbetet som pågår i föreningen. Som alltid är du välkommen att höra av dig med synpunkter och frågor.

  • Nytt portsystem installeras vid alla våra entrédörrar under morgondagen (16/11). Anledningen är dels inbrottet som skedde på Rosengrens gata 27 då åverkan på dörren resulterade i att den inte längre gick i lås. Vid undersökning om hur detta kunde åtgärdas fick vi information om att vårt nuvarande system är gammalt och det är svårt med support och reservdelar. Beslut togs i Styrelsen att investera i ett modernare system med enklare administration, Axema Vaka. En digital displayen kommer att visa namnen på de som har porttelefon kopplad och besökaren kan ringa upp.

  • Dörrlåsen/kodsystemet vid dörrarna in till garaget är ett annat system och kommer inte bytas ut. 

  • Ny portkod återkommer vi med då allt är installerat och vi har satt oss in i administrationen. 

  • Energideklaration för vår fastighet är utförd 2021-08-13, och vi har energiklass C med prestanda 99 kWh/moch år.

  • Elpriserna har gått upp kraftigt, som säkert alla har läst, vilket resulterat i att vi även måste höja priserna för den gemensamma elen i föreningen. Vi vill därför förbereda er på att nästa debitering, som sker i december (för sept-nov) kommer vara högre. Vi justerar efter de faktiska kostnaderna inför varje debitering, så får vi hoppas att priserna på marknaden stabiliserar sig snart.

  • Hyran för gemensamhetslokalen/övernattning kommer att höjas till 400 kr/dygnet från och med 1/1 2022.

  • Filter till elementen ska som alla vet underhållas regelbundet och bytas ut vid behov. En bra instruktionsfilm från JM ligger på vår hemsida. Nya filter kan hämtas i Gemensamhetslokalen den 14/11 mellan kl. 17.30-18.15. Ansvarig är Birgitta Lindström från Styrelsen.

 

      

 

GLÖGGMINGEL VID GRANEN PÅ FÖRSTA ADVENT * 

Välkomna ut på gården söndagen den 28/11 kl. 18.00 då juleljusen tänds!
Vi bjuder på varm glögg, lussekatter och pepparkakor. 
 
 

Hjärtliga hälsningar,

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Tony, Kerstin, Leif, Christine, Stig, Birgitta, Ulf, Ann-Marie och Maria