Brf Glasbruket 3

Tips till dig som vill ställa motion till styrelsen

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.

 2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion, till exempel:

  - anledningen till att du skriver motionen
  - problemställningen
  - vilka fördelar som kan uppnås
  - konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

 3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till Styrelsen. 
  Frågorna kan vara enkelt uppställda i en punktlista.

 4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället. Fundera över vilka argument Styrelsen kan tänkas använda för att motionen ska avslås. Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

 5. Skriv under dokumentet med ditt namn och vilket datum det lämnats in.

 6. Motionen skickas in till Styrelsen antingen via mail info@glasbrukskajen3.com eller lämnas i brevlådan på Barlastgatan 51


Om du har frågor, eller undrar över något – tveka inte höra av dig.