Brf Glasbruket 3

Välkommen till Brf Glasbruket 3!

Information till våra nya medlemmar

I välkomstfoldern nedan har vi sammanfattat de viktigaste sakerna som ditt medlemskap i vår bostadsrättsförening innebär och vilka möjligheter och skyldigheter det medför. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende trivsamt.

I vårt kvarter finns det tre bostadsrättsföreningar, vilka ingår i en samfällighetsförening (GA Buteljen). GA hanterar gemensamma frågor som rör bland annat garage, innergård och cykelställ samt vår fina gemensamhetslokal för möten och fester, med möjlighet att hyra för övernattande gäster.

Bostadsrättsföreningen Glasbruket 3 bildades 2012 och består av 43 lägenheter på Barlastgatan 51 och Rosengrens gata 25, 27 och 29. Vi är för närvarende 68 glada medlemmar i föreningen.

Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden. Om du undrar över något, vill framföra klagomål eller har förbättringsförslag, så får du gärna kontakta oss.

Till bostadsrätten hör en så kallad ”lägenhetspärm”, en pärm med föreningens stadgar, skötselråd för inredning och utrustning med mera. Här kan du hitta bra information om din lägenhet. Men eftersom pärmarna togs fram när husen var nybyggda, kan en del av informationen ha blivit inaktuell. Därför är det upp till dig som lägenhetsinnehavare att ta reda på vad du behöver veta om din lägenhet och hur den skall tas hand om. Du hittar även innehållet i Skötselpärmen här.

 

All aktuell information som du som medlem behöver finns här på föreningens hemsida.

 

Med vänlig hälsning,
Tony Rahm, ordförande

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Barlastgatan 51, 216 44 Limhamn
info@glasbrukskajen3.com

 

Här ser du vilka som sitter i Styrelsen