Brf Glasbruket 3

Garaget

 
Parkeringstillstånd/fjärrkontroller
 
Du som har en eller flera garageplatser ska ha ett parkeringstillstånd väl synligt i rutan som visar att du betalar för dessa. Parkeringstillstånden delas ut av Joakim Frej, Glasbrukskajen 10A, Tel. 070-2501403. Joakim kodar och avkodar också fjärrkontrollerna till garaget.Buteljens samfällighetsförening har upprättat riktlinjer för vad som gäller vid parkering i garaget. Se dokument nedan. Kontakta Styrelsen vid eventuella frågor.

Bilparkering

Vi har lika många parkeringsplatser som lägenheter i garaget och det är viktigt när du parkerar bilen att du tänker på att dom som ska parkera bredvid också får plats.
 
Vid bilparkering är det viktigt att man parkerar inom rutan/ markeringen så att alla platser kan utnyttjas. Där finns en enkel ritning av parkeringslösningar uppsatta vid dörrarna till trappuppgångarna som alla uppmanas följa. Tänk också på att om du parkerar intill en vägg ska förarsidan INTE parkeras mot väggen. Släpp av eventuell medpassagerare och backa in i parkeringsfickan – det sparar utrymme.
 
Aimo park har i uppdrag att se till så reglerna i garaget följs, och bötfälla i de fall någon bryter mot dessa. Det betyder att parkeringstillståndet ska ligga väl synligt och att bilen är parkerad inom markerad ruta.

 

Laddstationer för elbilar

Vi har totalt sex laddplatser för elbilar i garaget (två per Brf). Dessa är alltså i första hand till för elbilar så undvik att parkera där om det finns andra lediga platser, det gäller hela garaget. Att kunna ladda bilen i garaget är dock en möjlighet, men ingen garanti. 

Kostnaden för att ladda är 3 kr/kW, vilket faktureras från GA en gång per kvartal. För praktiska frågor kontakta Joakim Freij med kontaktuppgifterna ovan.

 

Cykelparkering i garaget

Cyklar får enbart ställas i avsedda cykelparkeringsytor. Orsaken till detta är förutom framkomligheten även krav från brandmyndigheterna. Eftersom antalet cykelplatser i garaget är begränsade ber vi dig som inte använder cykeln kontinuerligt att placera den i eget förråd
 
Cyklar som ställs utanför cykelparkeringsytor kommer att tas om hand. Det gäller även för cyklar som är att betrakta som skrot (t ex saknar hjul, däck eller andra väsentliga delar). Vi kommer att fästa lappar på dessa cyklar fortlöpande där vi ber dig ta bort cykeln. Har detta inte gjorts inom en vecka kommer cykeln att flyttas utomhus. Därefter kommer föreningen dokumentera och förvara cyklarna enligt gällande lagstiftning och anmäla till polisen och därefter forsla bort cykeln.
 

Låt oss alla samarbeta kring dessa regler och på så sätt undvika irritation och osämja!
 

 

Dokument