Brf Glasbruket 3

Garaget

Du som har en eller flera garageplatser ska ha en lapp i rutan som visar att du betalar för dessa.Parkeringstillstånd utdelas av Joakim Frej, Glasbrukskajen 10A, Tel. 070-2501403. Joakim kodar och avkodar också fjärrkontrollerna till garaget.Buteljens samfällighetsförening har upprättat riktlinjer för vad som gäller vid parkering i garaget. Se dokument nedan.

Bilparkering

Vid parkering av bilar så är det av yttersta vikt att man parkerar inom rutan/ markeringen så att alla platser kan utnyttjas. GA:s styrelse kommer att be Q–park att hålla extra koll på de som parkerar utanför markering, vilket kommer att medföra felparkeringsavgift på 600 kr.

 

Laddstationer för elbilar

Vi har två garageplatser där man kan ladda elbilar. Dessa är alltså i första hand till för elbilar så undvik att parkera där om det finns andra lediga platser, det gäller hela garaget. Att kunna ladda bilen i garaget är en möjlighet, men ingen garanti. Det kan komma bli fler elbilar efterhand och då får vi samsas om de platser som finns. 

Kostnaden för att ladda är 3 kr/kW, vilket faktureras från GA en gång per kvartal. För praktiska frågor kontakta Joakim Freij med kontaktuppgifterna ovan.

 

Cykelparkering i garaget

Cyklar får enbart ställas i avsedda cykelparkeringsytor. Det finns ett antal platser till cyklar i garaget, då dessa är fullbelagda så hänvisas man till cykelparkering runt huset alternativt i sitt eget förråd. Eftersom antalet cykelplatser i garaget är begränsat ber vi att de som inte använder cykeln ex placerar den i eget förråd. Cyklar som ställs/parkeras utanför cykelparkeringsytor eller har en olämplig placering i ytan kommer att tas om hand. Dessa magasineras i tre månader och meddelande går ut i alla föreningar. Är inte cykeln uthämtad hos GA:s styrelse inom tre månader kommer cykeln att skrotas/säljas. Ovan gäller även för cyklar som är att betrakta som skrot (ex saknar hjul eller andra väsentliga delar för funktionen).

Utlösen av cykeln kan ske hos GA:s styrelse mot beskrivning och erläggande av bortforslings, administrations och magasineringskostnader.Orsaken till att cyklar enbart får ställas upp på avsedda ytor är bland annat krav från brandmyndigheterna.

 

Dokument