Brf Glasbruket 3

Information till mäklare och intressenter

Senast uppdaterat 2024-01-22

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vår förening

 

MEDLEMSKAP - ÖVERLÅTELSE

Hur tar ni beslut om medlemskap, vid styrelsemöte eller löpande när ansökningar kommer in?

Beslut om medlemskap tas löpande via intern styrelsekommunikation ”per capsulam”.

Hur ofta hålls styrelsemöten?

Styrelsen sammanträder ca 1 gång i månaden.

Finns speciella önskemål innan godkännande av medlemskap?

Kreditupplysning görs av vår ekonomiska förvaltare Finanshuset Malmö.

Hur ser föreningen på delat ägande? Finns speciella restriktioner kring ägarandelar?

Det finns inga allmänna restriktioner utan ärenden prövas från fall till fall. 

Tillåter föreningen juridisk person som köpare?

Det får prövas från fall till fall.

Finns det några speciella åtaganden för medlemmarna?

Inte utöver det som regleras av stadgarna och övriga ordningsregler. Styrelsen ser gärna att nya medlemmar engagerar sig i föreningen, gärna genom att anmäla intresse för att sitta med i styrelsen. Mandatperioden för en suppleant är endast 1 år åt gången.

Vart skickas in- och utträdesansökningar?

De skickas till ordförande samt vår ekonomiska förvaltare Finanshuset Malmö, se adresser nedan.

Vart skickar jag handlingar och ansökan om medlemskap efter en försäljning?

De skickas till vår ekonomiska förvaltare, se adress nedan.

Vem ska betala överlåtelseavgiften?

Överlåtelseavgiften på 2,5% av gällande prisbasbelopp betalas av köparen.

 

FASTIGHETEN

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?

Föreningen äger marken.

Har ni gjort några större reparationer eller renoveringar sedan bygget stod klart?

Fasadskivorna är utbytta av JM, utan kostnad för föreningen. Bygglov för inglasning av samtliga balkonger och terrasser beviljat 2019/20. Några medlemmar har valt att glasa in och då bekostat detta själv. Leverantör av inglasningen är Prefil/Lumon.

Har ni några kommande renoveringar?

Nej, inga planerade större renoveringar. Föreningen följer underhållsplanen.

Finns där någon inre reparationsfond i föreningen, som medlemmar kan nyttja?

Nej. 

Finns det någon energideklaration för fastigheten?

Energideklaration är utförd 2021. Byggnadens energiklass är D med energiprestanda 99 kWh/m2 och år.

 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN

Vad gäller för garageplatserna? 

I föreningen finns 43 garageplatser, en tillhörande varje lägenhet som följer med vid överlåtelse. Det är frivilligt att hyra och önskas en garageplats ska ett separat hyresavtal tecknas (3 mån uppsägning). Finns det lediga platser kan en innehavare ha mer än en p-plats men då skrivs ett annat hyresavtal med kortare uppsägningstid (1 mån). 

Vad kostar en garageplats?

Kostnaden för en garageplats är för närvarande 950 kr/mån (bil) och 475 kr/mån (MC, moped, lådcykel).

Finns laddare för elfordon i garaget?

Ja. Vi har totalt 12 laddstationer i garaget, tillsammans med Brf Glasbruket 1 och 2.

Vad kostar lokalen/övernattningslägenheten att hyra?

För närvarande kostar det 400 kr/dygn att hyra lokalen/lägenheten.

 

BOSTADSRÄTTEN

Upplåts markuteplats/balkong med bostadsrätt?

Ja, där ingår balkong eller uteplats till alla lägenheter. Ansvar för skötsel framgår av föreningens stadgar.

Vad ingår i månadsavgiften?

Förutom avgift till föreningen ingår värme, vatten (exkl. varmvatten) och Telia Triple-play = Tv, telefon, bredband. Föreningen har ett gemensamt elavtal och förbrukning av el samt varmvatten debiteras per kvartal och specificeras på fakturan.

Bostadsrättstillägg ingår också i avgiften.

Har föreningen individuell mätning av varmvatten?

Ja, där är individuell mätning av varmvattnet som debiteras kvartalsvis efter 3 mån faktisk förbrukning. 

Har föreningen gemensamt elavtal för medlemmarna?

Ja, gemensam elmätare är införd 2020. Ett avtal för hela fastigheten är tecknat och den individuella förbrukningen avläses och debiteras kvartalsvis på avin med avgiften till föreningen. Vi har för närvarande ett rörligt avtal vilket innebär att vi påverkas av de höga marknadspriserna som råder.

Vilken leverantör har föreningen för kabel-TV, bredband och telefoni?

Föreningen har, sedan fastigheten uppfördes, ett kollektivt avtal med Telia där samtliga 43 lägenheter är anslutna. I avtalet ingår Bredband med fibernät (100/100 Mbit/s), Bredbandstelefoni och Digital TV (Paket Lagom).

Har ni haft några avgiftsförändringar de senaste åren och i så fall när och hur mycket?

Senaste justeringen skedde i januari 2024, då avgifterna höjdes med 12%. Sedan föreningen bildades 2012 har där endast skett en höjning tidigare, vilket var 2015. Föreningen har god ekonomi.

Har alla lägenheter egna tvättmöjligheter?

Ja, samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Ingår vinds- eller källarförråd till lägenheterna?

Ja, samtliga lägenheter har källarförråd.

Är det OK att installera en annan typ av fläkt i köket?

Nej! Huset har Mekanisk frånluftsventilation (FX-system) som återvinner värme och sparar energi. Kökskåpa/fläkt ska vara en s.k. "Kryddhyllefläkt" för att fastighetens system ska fungera. En kökskåpa med inbyggt kolfilter ska inte monteras in i våra kök då det påverkar luftflödet felaktigt.

 

ADRESSER

Styrelsen Brf Glasbruket 3
Barlastgatan 51
216 44 Limhamn

Ekonomisk förvaltare:

Finanshuset AB
Att: Brf Glasbruket 3
Krankajen 14
211 12 Malmö

Vid behov av mer information kontakta vår ordförande Tony Rahm på mail: tonyrahm@hotmail.com