Brf Glasbruket 3

Nycklar, koder och inpassering

Styrelsen har ingen huvudnyckel till någon lägenhet.

Låset på ytterdörren sätts i serviceläge genom snedställning åt vänster, då bereds reparatör möjlighet att komma in i lägenheten utan att du själv behöver vara hemma.

Se instruktionsfilm från JM om Dörr i serviceläge

När det gäller lås till lägenheternas ytterdörrar ansvarar lägenhetsinnehavaren för detta. Det betyder att det inte finns några hinder för att t.ex. byta till ett elektroniskt lås. Observera dock att övriga regler och lagar gäller om tillträde till lägenheten för styrelsen. Se nedan paragraf ur våra stadgar:

§34 Tillträde till lägenheten
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs
för 
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt §33

 

Lägenhetsnycklar

 • Samtliga lägenhetsnycklar ska överlåtas vid försäljning.
 • Lägenhetsnyckeln går även till entrédörr, miljörum, dörr till källarförråd, garage och garagenedfart (nr 3).
 • Om behov finns att komplettera med extra nyckel mejla info@glasbrukskajen3.com. Du får återkoppling om hur du ska beställa denna. Kostnad ca 250 kr/nyckel.

Nycklar till postbox

 • Samtliga nycklar till postboxen ska överlåtas vid försäljning.
 • Man kan inte beställa extra nycklar utan får beställa en ny låskolv där 3 nycklar ingår. Kostnad ca 150 kr.
  Mejla info@glasbrukskajen3.com så får du återkoppling om hur du beställer. 
 • Det finns även en "huvudnyckel" i föreningen som vid behov kan öppna hela fronten på postskåpet. Det har ibland hänt att posten delar ut stora paket som inte går att få ut genom respektive lägenhets postfack. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Portkod

 • I Brf 3 använder vi en portkod (4 siffror) som gäller i entrédörrar och dörrar in till garaget.
 • Koden byts ca en gång om året, och skickas ut på mejl till respektive lägenhetsinnehavare.

Fjärrkontroll till garaget

 • Fjärrkontroll till garaget har respektive medlem fått bekosta.
 • Vid överlåtelse ska denna lämnas eller säljas vidare till den nya ägaren.
 • Frågor gällande fjärrkontroll mejla info@glasbrukskajen3.com.
 • Kostnaden, för närvarande 1200 kr/st, debiteras på avin tillsammans med medlemsavgiften.