Brf Glasbruket 3

Hjärtstartare

Vår samfällighet för Brf Glasbruket 1, 2 och 3 har gemensamt investerat i en hjärtstartare. Då vi har olika koder och nycklar för inpassering från gatan har vi placerat denna innanför dörren till Barlastgatan 55, med åtkomst från garaget. Den är alltså endast tillgänglig för boende.

Hjärtstartare i området som är tillgängliga för allmänheten kan du hitta här i Hjärtstartarregistret (vår hjärtstartare syns inte på kartan men är också registrerad så att SOS Alarm vet att den finns)

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register över alla tillgängliga hjärtstartare utanför sjukhus i Sverige. Syftet med registret är att öka överlevnadschanserna vid ett oväntat hjärtstopp, som kan drabba vem som helst – när som helst.

Med tidig hjärt-lungräddning och elstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ökar chansen till överlevnad med 75 procent vid ett plötsligt hjärtstopp.

 

Ring alltid 112 - SOS ALARM vid akuta nödsituationer då det är fara för liv.

 

Så hur fungerar egentligen en hjärtstartare då?

Följande steg lär man sig under en HLR-utbildning med hjärtstartare.

  1. Starta hjärtstartare - Finns en on/off knapp på den som man trycker på för att starta den.
  2. Följ instruktioner - De flesta startare har röstfunktioner som säger till hur man ska arbeta och vad man ska göra. Exempel på detta är t.ex. att den säger till med en röst att vänta in något eller ta bort kläder eller annat.
  3. Sätta fast elektroder - Där finns bilder samt att hjärtstartaren talar om hur du sätter fast dessa och var på kroppen.
  4. Analysen är igång - Efter elektroderna sitter på kroppen utförd den en analys. Vänta på svar.
  5. Defibrillering startas - När hjärtstartaren säger till håller du händerna från kroppen och trycker sedan på knappen för defibrillering. Maskinen pratar hela tiden med dig.
  6. Analys pågår - Den utför analys mellan och om den säger till att starta hjärt och lungräddning så påbörja det enligt instruktionerna från hjärtstartaren.